Korábbi támogatásaink (Archívum)

A felhívás célja és háttere

A kormány a 1805/2020. (XI. 17.) kormányhatározat (a továbbiakban: Korm. határozat) keretében döntött a magyar nyelvű folyóiratok támogatási rendszerének átalakításáról. A Korm. határozatban megjelölt összegek terhére nyújtott támogatásokban az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató nevében és képviseletében eljáró lebonyolító szerv a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A magyar nyelvű irodalmi, művészeti, tudományos, tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő folyóiratok – az egymást követő nemzedékeket sikeresen összekötő és kultúraközvetítő szerepükön túlmenően – a tömeges és a szubkultúrák rétegeinek elérésére, az országosan vagy regionálisan fontos történések közvetítésére alkalmas közeget képeznek, egyben magas színvonalú, valamint tudományos igényű kulturális elemmel gazdagítják a magyar nyelvű írásbeliséget.

A folyóiratok a rendszerezett kommunikáció elemei, melyek az üzenetformálás révén a tömegérdeklődés és világnézet-formálás hatékony eszközei; közösségformáló szerepüknek és tevékenységüknek köszönhetően kiemelt szerepük van a tudásátadás rendhagyó formáiban, akár a műveltségi elemek közvetítésére, akár egyedi, speciális, rétegismeretekre helyezzük a hangsúlyt.

Jelen felhívás alapvető célja a magyar nyelvű irodalmi, művészeti, tudományos, tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő folyóiratok kiadásának támogatása.

2021. évi folyóiratok működési támogatása

.pdf (338 Kbyte)
Letöltés