A Dienes Valéria szakfordítói pályázat nyertesei 2022/2
2022. november 18.
A Dienes Valéria szakfordítói pályázat nyertesei 2022/2

Jelen pályázaton egy a fordító által fontosnak tartott, idegen nyelven keletkezett, magyarul még meg nem jelent mű fordítási munkatervével lehetett pályázni. A fordítandó mű lehetett szakcikk, tanulmány, monográfia egésze vagy részlete, non-fiction műrészlet, vagy teljes mű bármely tudományterületről. A felhívás keretében – a Babits Mihály szépirodalmi műfordítói ösztöndíj kiírásához hasonlóan – 40 év alatti fordítók, tudományos szakemberek és kutatók jelentkezését vártuk, bármely tudományterületről.

A rendelkezésre álló keretösszeg 3.000.000 forint volt. A nyertes pályázók fejenként bruttó 300.000 forint díjazásban részesülnek.

A jelentkezések elbírálását a Petőfi Ügynökség Nonprofit Zrt. által felkért szakmai kuratórium végezte. A Dienes Valéria szakfordítói pályázat szakmai kuratóriumának tagjai:

 • Csender Levente (Magyar Művészeti Akadémia)
 • Sohár Anikó (Műfordítók Egyesülete)
 • Kappanyos András (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat)
 • Jeney Zoltán (Petőfi Kulturális Ügynökség)
 • a kuratórium elnöke: Pál Dániel Levente (Petőfi Kulturális Ügynökség)

A legfontosabb értékelési szempontok az alábbiak voltak: a fordítási minta nyelvi, stilisztikai és terminológiai minősége, az értelmezés pontossága, a nyelvi koherencia, a nyelvtani korrektség, a szerző és mű aktualitása és érdekessége a magyar tudományos élet és művelődés számára, valamint a műfordító szakmai beágyazottsága. A kuratórium kizárólag szakirodalmi művek fordítását támogatta.

A 2022. október 15-i határidőre beérkezett 8 pályázat általános értékelése után alakult ki az alábbi, végső sorrend, mely alapján 5 pályázót díjazott a kuratórium:

 • Kárpáti László/ Richard Heinberg: The end of growth- Adapting to our new economic reality
 • Kovátsné dr. Prohászka Beáta/Axel Grätz: Künstliche Intelligenz im Urheberrecht
 • Sándor Alexandra Valéria/ Pierre Court: Psychologist's Guide to Adolescents and Social Media
 • Sotkovszky Lili/ Hippolyte Gros, Katarina Gvozdic, Emmanuel Sander, Calliste Scheibling-Seve: Les Neurosciences en Education
 • Szatmáry Máté/ Harald Haarman: Die seltsemsten sprachen der welt

A Dienes Valéria pályázat szövege ITT olvasható.


Announcing the winners of the Valéria Dienes Specialized Translation Grant Competition

The Petőfi Literary Fund has announced the “Valéria Dienes Specialized Translation Grant Competition.” The Fund welcomes applications from young, talented scholarly and specialized translators to help them launch their careers and to provide support for high-quality scholarly and specialized translation.

The grant competition is open to applicants who are seeking support for the translation of a work which was originally written in another language and has not yet been published in Hungarian. The work in question can be an article in a given field of the sciences, an essay, a monograph or part of a monograph, a non-fiction work, or a complete work in any field of the sciences. As with the Mihály Babits Fiction Translation Grant, the call was open to translators, scholars, and researchers under the age of 40 from any field of study.

The available budget was 3,000,000 HUF. The winning applicants will receive a gross award of 300,000 HUF each.

The applications were evaluated by a professional committee of experts appointed by the Petőfi Literary Fund. The members of the committee for the Valéria Dienes competition for translators were:

 • Levente Csender (Hungarian Academy of Arts)
 • Anikó Sohár (Hungarian Literary Translators’ Association)
 • András Kappanyos (Eötvös Loránd Research Network)
 • Zoltán Jeney (PLF)
 • Chair of the committee: Dániel Levente Pál (PLF)

The most important criteria on which the evaluations were based included the linguistic, stylistic, and terminological quality of the sample translation, the accuracy of the interpretation, linguistic coherence, grammatical correctness, the relevance of the author and the work for Hungarian academic life and culture, and the professional experience and qualifications of the translator. The committee only provided support for translations of works of scholarly literature.

After the 8 applications which had been received by the deadline (15 october 2022) were evaluated, the following final ranking was established through a process consisting of several rounds, in which specific reasons were offered by the committee members in support of their recommendations:

 • Kárpáti László/ Richard Heinberg: The end of growth- Adapting to our new economic reality
 • Kovátsné dr. Prohászka Beáta/Axel Grätz: Künstliche Intelligenz im Urheberrecht
 • Sándor Alexandra Valéria/ Pierre Court: Psychologist's Guide to Adolescents and Social Media
 • Sotkovszky Lili/ Hippolyte Gros, Katarina Gvozdic, Emmanuel Sander, Calliste Scheibling-Seve: Les Neurosciences en Education
 • Szatmáry Máté/ Harald Haarman: Die seltsemsten sprachen der welt

The text of the Valéria Dienes grant competition can be found HERE.